Modelarstvo

F-14 Tomcat


www.e-rokodelnica.si

V članku je opisana izdelava modela letala F-14 iz vezane plošče. Model je namenjen učenju žaganja ter drugih modelarskih spretnosti. Letalo ne leti, vendar se lahko uporablja kot igrača. Ker model ni zahteven za izdelavo, je primeren tudi za začetnike.

Prepovedana je uporaba tega dokumenta ali njegovega dela za komercialne namene. Izjema so učitelji, ki ga smejo uporabiti le pri svojem pouku.

Material in orodje

Izdelava sestavnih delov

Najprej moramo iz 4 mm debele vezane plošče izrezati sestavne dele letala. Njihovo obliko najdemo v datotekah na sliki 1. Vsakega od narisanih delov izrežemo enkrat. Deli, ki nastopajo dvakrat, kot npr. rep 8 so tudi dvakrat narisani. Del 1 je velik, zato je narisan v dveh delih, ki ju prerišemo skupaj po črtkanih črtah. Njihovo obliko najdemo v datotekah, na katere kažejo povezave na sliki 1. Risbo najprej natisnemo na papir, potem pa obliko delov prenesemo na vezano ploščo. Na strani Prenašanje oblike delov na vezano ploščo so ti postopki podrobneje opisani.

pngpngpng pdfpdfpdf

Slika 1: Načrt letala

Iz vezane plošče čim bolj natančno izrežemo vse dele. Njihovo obliko najdemo na povezavi na sliki 1. Nekaj nasvetov za pomoč pri žaganju je na strani Uporaba žage rezljače. Pozorni moramo biti pri utorih in pri stiku kril, da bo sestavljanje delov potem lažje.

V kosih izvrtamo luknje. Skozi izvrtino premera 4,5mm bo prišel vijak M4. Skozi izvrtino s premerom 2mm bomo vstavili žico. Glede na žico in vijake, ki jih bomo uporabili, lahko izberemo tudi drug, bolj ustrezen sveder.

Spodnji rob dveh sedežev 5 obrusimo pod kotom.

Priprava delov
Slika 2: Priprava spodnjega roba sedežev 5

Primerno vzmet lahko najdemo v kemičnem svinčniku. Njen zunanji premer naj ne bo večji od 4mm oziroma od debeline vezane plošče. Kot vidimo na sliki 2, vzmet drži krila letala v obeh skrajnih legah. Odvisno od položaja kril, je vzmet stisnjena med 8mm in 15mm. Če mere vzmeti, ki jo imamo, ne ustrezajo, moramo popraviti ležišče vzmeti na krilih.

VzmetVzmet
Slika 2: Vzmet

Izrezane dele obrusimo, da na njih ni več sledi oznak za rezanje.

Sestavljanje

Najprej zlepimo kabino.

Sestavljanje trupa, 1. korak
Slika 3: Sestavljanje trupa, 1. korak

Na okrov motorjev 7 prilepimo repa 8.

Sestavljanje trupa, 2. korak
Slika 4: Sestavljanje trupa, 2. korak

Sestavimo notranjo stranico okrova motorja. Med vilicami 9, 10, 11 bo pritrjen sprožilec 18, 19, ki se mora premikati. Zato na delih 9, 10 zbrusimo stopnico, kot to vidimo na sliki 5.

Priprava delov 9 in 10Sestavljanje trupa, 3. korak
Slika 5: Sestavljanje trupa, 3. korak

Sestavimo oba motorja.

Sestavljanje trupa, 4. korakSestavljanje trupa, 4. korak
Slika 6: Sestavljanje trupa, 4. korak

Prilepimo še zgornji del trupa 15 tako, da je špranja dovolj široka, da se bosta krili 16, 17 lahko premikali brez zatikanja.

Sestavljanje trupa, 5. korakSestavljanje trupa, 5. korak
Slika 7: Sestavljanje trupa, 5. korak

Trup je sestavljen in ga lahko pobarvamo. Hkrati pobarvamo tudi krili 16, 17 in sprožilca 18, 19.

Na sliki 8 je narisano premikanje kril in položaj vzmeti, ki drži krili v skrajnih legah. Da vidimo mehanizem, je trup letala narisan brez zgornjega dela 15.

Krila 1
Krila 2
Krila 3
Slika 8: Krila

Z vijakoma in samovarovalnima maticama pritrdimo krili. Matici ne smemo preveč zategniti, da se krili še lahko premikata. Matica je samovarovalna, da se ne odvija.

Pritrditev kril
Slika 10: Pritrditev kril

S pomočjo žičke pritrdimo sprožilca za kuhinjske elastike, s katerimo je letalo oboroženo.

SprožilecSprožilec
Slika 9: Sprožilec

Oborožitev
Slika 10: Oborožitev

Zgodovina letala

Letalo je podjetje Grumman izdelalo za ameriško mornarico sredi sedemdesetih let, ki ga je uporabljala do konca tisočletja. Slavno je postalo kot glavni igralec filma Top Gun. Tom Cruise misli, da je on glavna zvezda, vendar ...

Letalo je dolgo 19m. Prav toliko je široko čez razprta krila. Letalo je kar veliko. Njegova največja hitrost je večja od dvakratne hitrosti zvoka.


www.e-rokodelnica.si