Modelarstvo

Prenašanje oblike delov na vezano ploščo


www.e-rokodelnica.si

Sestavne dele lahko natančno izrežemo le, če so natančno narisani. Natančnost pa je spretnost, ki jo otrok dobi z vajo. Naloga staršev oziroma učiteljev je poiskati ravnotežje med samostojnim delom in pomočjo. Otrok mora delati čim več narediti sam, da se uči. Vendar mu moramo nuditi pomoč tam, kjer bi malo bolj nenatančno izdelan sestavni del lahko ogrozil celotni projekt.

Na tej strani je opisanih nekaj načinov, kako prenesti obliko sestavnega dela iz načrta na internetu na vezano ploščo.

Upoštevati je potrebno varnost pri delu.

Tiskanje načrta

Shranjevanje risbe

Načrt modela shranimo tako, da na simbolno sliko načrta kliknemo z miškino desno tipko. V meniju izberemo "shrani cilj kot" in risbo shranimo.

Risba

Shranjeno sliko natisnemo. Velikost slike v datoteki je 2100x3000 pik in jo moramo natisniti z ločljivostjo 300dpi (decimal points per inch), da dobimo pravo merilo. Končna velikost slike je 17,8 cm x 25,4 cm. Na sliki sta vertikalno in horizontalno merilo. Z njima lahko preverimo, če smo sliko pravilno natisnili. Če nam je ne uspe natisniti v pravilni velikosti, si lahko pomagamo s programi za obdelavo slik. V teh programih sliki lahko nastavimo dpi. Podobno gre s programi, kot sta Open Office Writer ali Microsoft Word. V tem primeru odpremo prazen list, v katerega vstavimo sliko. Potem v lastnostih slike nastavimo velikost, ki jo želimo in sliko natisnemo.

Risanje s pomočjo šablone

Šablona

Vse sestavne dele, ki jih moramo izžagati najprej natisnemo na čim trši papir. Te potem izrežemo tako, da dobimo šablone. Šablono pritisnemo na les in jo obrišemo. Pri risanju pazimo, da se šablona ne premakne.

Običajno moramo del odžagati tako, da polovica debeline črte iz načrta ostane na delu. Špranja od žaganja mora biti od sredine črte proti zunanjosti. Zato se pred začetkom žaganja moramo prepričati, po kateri strani s šablono narisane črte na lesu moramo žagati, da bo sestavni del ustrezal delu na načrtu

Kopiranje načrta

Kopiranje načrta

V času pred računalniki se je uporabljal pisalni stroj. Če smo želeli dopis v več izvodih, smo med posamezne liste vstavili kopirni papir. To je bil list papirja, ki je bil na eni strani premazan s tiskarsko barvo. Ko je črka udarila na papir, se je njena oblika odtisnila na vseh listih.

Kopirni papir se lahko uporabi tudi za prenašanje oblik sestavnih delov iz načrta na les. Na les najprej damo kopirni papir obrnjen z barvo na les. Čezenj damo načrt, ki ga z lepilnim trkom prilepimo na les, da se ne premika. Potem s svinčnikom prevlečemo vse črte na načrtu. Pritisk konice povzroči, da se oblika odtisne na les.

Močno dvomim, da je kje še mogoče dobiti kopirni papir za pisalne stroje. V ta namen bi pa lahko uporabili prazne virmane oziroma položnice. Princip je v bistvu isti.

Lepljenje načrta

Lepljenje načrta

Prerisovanju se lahko izognemo tako, da načrt nalepimo na les. Zadnjo stran načrta res enakomerno namažemo z lepilom! Potem načrt nalepimo na vezano ploščo in počakamo, da se lepilo posuši. Ostanke načrta na odrezanih delih modela odstranimo s pomočjo brusnega papirja.


www.e-rokodelnica.si