Modelarstvo

Uporaba žage rezljače


www.e-rokodelnica.si

Žaganje z rezljačo je spretnost, ki jo pridobimo tako, da žagamo. Vendar čas učenja lahko skrajšamo, če si lahko pomagamo z nasveti. Nekaj teh nasvetov je zbranih na tem mestu.

Če se žaganja uči otrok, je odgovornost na starših oziroma učiteljih, da poskrbijo za vzpodbujanje in za varnost. Žaga je navsezadnje ostro orodje.

Žaga rezljača

Orodje, žaga

Žago sestavljata lok z ročajem in žagin list. List je vpet v lok, ki kot vzmet drži list napet. Žagin list je zelo ozek, da med žaganjem lahko spreminjamo smer. Ker je ozek, pogosto poči in ga moramo menjati. Paziti moramo, da se s počenim žaginim listom ne vbodemo.

Žagin list mora biti pravilno vpet glede na smer zob. Kot vidimo na sliki levo, morajo biti ti obrnjeni proti ročaju tako, da žaga reže les takrat, ko jo vlečemo navzdol.

Med žaganjem moramo žagin list mazati, da lepše teče. V ta namen lahko uporabimo kos stare sveče ali kos mila.

Preden žagin list vpnemo, ga obrišemo. Prav tako očistimo vpenjalni mesti na žaginem loku. To moramo storiti zato, ker žago mažemo. Mazivo in lesni prah se nabirata na mestih, kjer se žaga vpenja. Prah povzroči, da vijaka ne moremo več dovolj zategniti, da se list ne bi izmuznil.

Ker je lok napet, se sunkovito premakne v trenutku, ko se žagin list izmuzne. Zato mora biti nos med žaganjem vsaj malo stran od loka.

Mizica

Žagamo na mizici, ki nam s svojo obliko pomaga držati kos lesa oziroma obdelovanec, ki ga žagamo. Druga zelo pomembna funkcija mizice je v tem, da ščiti delovno mizo.

Mizica mora biti čvrsto pritrjena tako, da se ne premika. Kajti če se mizica premika, potem moramo biti pozorni na mizico namesto da bi se osredotočili na žaganje.

Pri žaganju sedimo.

Kako žagati?

Žaganje naravnost

Pri žaganju premikamo žago v smeri gor in dol, medtem ko v smeri naprej le narahlo pritiskamo. Zaradi te sile zobje režejo les in počasi se pomikamo naprej. Če močno pritisnemo, žagamo hitreje, vendar zaradi tega težje sledimo črti.

Krivini sledimo tako, da med žaganjem obračamo žago oziroma obdelovanec. Pri tem še vedno narahlo pritiskamo naprej.

Pravokotnost

Pri žaganju je potrebno paziti, da je žagin list vedno pravokoten na obdelovanec, ki ga žagamo. List mora biti pravokoten v smeri v stran, kakor tudi v smeri naprej! Kajti le tako lahko natančno odrežemo del.

Pri otrocih, ki imajo še majhno roko, se lahko zgodi, da se lok žage nasloni v ramenski sklep. Zaradi tega žagin list glede na obdelovanec ni več pravokoten.

Žaganje ob črti

Za žago ostaja špranja, ki ima svojo debelino. Tudi črta, ob kateri žagamo, ima svojo debelino. Del moramo odžagati tako, da polovica črte še ostane. To pomeni, da žagamo po zunanji strani črte.

Črto, ob kateri žagamo, moramo videti. To pomeni, da desničarji žagamo del v smeri nasprotni urinemu kazalcu, levičarji pa v smeri urinega kazalca. Slika prikazuje smer žaganja v nasprotni smeri ure. Lesni prah, ki se nabira na obdelovancu, moramo sproti odpihniti.

Zavijanje

Vogalnemu zavoju se približamo počasi. V zavoju lok še vedno premikamo gor in dol, vendar nehamo pritiskati žago naprej. S tem nehamo žagati. Med gibanjem gor in dol lok obrnemo v novo smer. Ko je list poravnan v novi smeri, spet začnemo pritiskati in s tem žagamo naprej.

Če žago obrnemo ne da bi jo premikali gor in dol se lahko zgodi, da zvijemo žagin list. Z zvitim list pa je težko žagati naravnost.

Žaganje utora

Izdelek sestavimo s pomočjo utorov, ki morajo biti natančno izdelani. Kajti, bolj so natančno izdelani, lažje izdelek sestavimo. Izdelamo jih pa v štirih korakih. Najprej odžagamo del izdelka brez utorov. V drugem koraku zarežemo ob bližnjem robu do dna utora. Žago vzamemo iz zareze in zažagamo ob drugem robu. V četrtem koraku odžagamo še dno utora.

Paziti moramo, da zarezo naredimo od sredine črte v smeri proti notranjosti utora.

Izpraznitev

Razne izpraznitve za okna, notranje utore,... naredimo tako, da najprej nekje blizu črte izvrtamo luknjo. Skozi luknjo vstavimo žagin list, ki smo ga na eni strani loka odpeli. List spet nazaj vpnemo in izžagamo izpraznitev. Na koncu moramo žagin list spet odpeti, da dobimo odrezan del.


www.e-rokodelnica.si