Modelarstvo

Bell UH-1 Huey


www.e-rokodelnica.si

V članku je opisana izdelava modela helikopterja Huey iz vezane plošče. Model je namenjen učenju žaganja ter drugih modelarskih spretnosti. Helikopter ne leti, vendar se lahko uporablja kot igrača. Ker model ni zahteven za izdelavo, je primeren tudi za začetnike.

Prepovedana je uporaba tega dokumenta ali njegovega dela za komercialne namene. Izjema so učitelji, ki ga smejo uporabiti le pri svojem pouku.

Material in orodje

Izdelava sestavnih delov

Najprej moramo iz 4 mm debele vezane plošče izrezati sestavne dele helikopterja. Vsakega od narisanih delov izrežemo enkrat. Deli, ki nastopajo dvakrat, kot npr. sta stranici trupa 4 ali sanke 11 so tudi dvakrat narisani. Njihovo obliko najdemo v datotekah, na katere kažejo povezave na sliki 1. Risbo najprej natisnemo na papir, potem pa obliko delov prenesemo na vezano ploščo. Na strani Prenašanje oblike delov na vezano ploščo so ti postopki podrobneje opisani.

pngpng pdfpdf

Slika 1: Načrt helikopterja

Iz vezane plošče čim bolj natančno izrežemo vse dele. Nekaj nasvetov za pomoč pri žaganju je na strani Uporaba žage rezljače. Pozorni moramo biti pri utorih, da bo sestavljanje delov potem lažje.

Na delih so označena mesta izvrtin, kjer bomo pritrdili osi glavnega in repnega rotorja. Premer A označuje izvrtine, kjer mora biti ujem z osjo tesen oziroma izvrtine, v katerih bo os prilepljena. Premer svedra naj bo približno enak premeru osi. Če bomo os izdelali iz žeblja s premerom 2mm, potem naj bo premer svedra tudi 2mm. Ujem v izvrtinah, ki so označene s premerom B mora biti ohlapen, da se bosta rotorja vrtela. Če je premer osi 2mm, potem mora biti premer svedra vsaj 2,2mm.

Pred sestavljanjem pripravimo še ploščo z instrumenti 6. Spodnji rob te obrusimo, kot kaže slika 2, da ga bomo lahko prilepili med dno kabine 1 in nos 5.

Priprava delov
Slika 2: Priprava spodnjega roba plošče z instrumenti 6

Izrezane dele obrusimo, da na njih ni več sledi oznak za rezanje.

Sestavljanje

Na rep 8 prilepimo nosilca 10 za os repnega rotorja. Na vsako stran repa prilepimo po enega. Pri temo moramo paziti, da so izvrtine na repu in na nosilcih poravnane. V izpraznitev na repu 8 nalepimo nalepimo višinski stabilizator 9. Paziti moramo, da je stabilizator prilepljen na sredino in da je prilepljen pravokotno. Napake pri lepljenju so prikazane na sliki 4.

Sestavljanje helikopterja, 1. korak
Slika 3: Sestavljanje helikopterja, 1. korak

Sestavljanje helikopterja, napake
Slika 4: Napake pri lepljenju višinskega krmila

V drugem koraku sestavimo trup helikopterja. Ko se lepilo posuši, moramo z brusnim papirjem poravnati mesto, kjer je rep 8 prilepljen v streho trupa 7. Na sliki 5 je to mesto ozančeno s puščico.

Sestavljanje helikopterja, 2. korak
Slika 5: Sestavljanje helikopterja, 2. korak

Na trup helikopterja nalepimo sanke 11. Nalepimo tudi motor 12 in 13, kjer pazimo, da so izvrtine za os glavnega rotorja poravnane z izvrtino v strehi.

Sestavljanje helikopterja, 3. korak
Slika 6: Sestavljanje helikopterja, 3. korak

Glavni rotor je sestavljen iz delov 15, 16 in 17. Ti deli morajo biti zalepljeni vzporedno. Izvrtini v delih 15 in 17 morata biti v osi. Na sliki 8 je prikazanih nekaj napak, ki se lahko zgodijo pri sestavljanju rotorja.

Sestavljanje helikopterja, 4. korak
Slika 7: Sestavljanje helikopterja, 4. korak

Sestavljanje helikopterja, napake
Slika 8: Napake pri sestavljanju rotorja

Z leplenjem smo končali. Trup in oba rotorja sedaj pobarvamo.

Ko se barva posuši, pritrdimo oba rotorja na trup. Žeblja, ki imata ustrezen premer skrajšamo. Za os uporabimo žebelj, ker ima glavo. Izvrtina v rotorjih mora biti dovolj velika, da se rotor vrti. Izvrtine v trupu pa imajo manjši premer, tako da gre žebelj vanje na tesno. V te izvrtine kapnemo lepilo, ki je primerno tudi za kovino. Potem rotorja pritrdimo na helikopter tako, da se vrtita.

Sestavljanje helikopterja, 5. korak
Slika 9: Sestavljanje helikopterja, 5. korak

Zgodovina helikopterja

Helikopter je podjetje Bell Helicopter izdelalo v začetku šestdesetih oziroma v začetku Vietnamske vojne, kjer so ga množično uporabljali. Pravzaprav so se med to vojno naučili uporabljati helikopterje. Prvotna oznaka helikopterja je bila HU-1. Iz te oznake izhaja vzdevek Huey, ki pa ni bil nikoli helikopterjevo uradno ime.

Skupaj z rotorjem je helikopter dolg 17,4m. Njegova največja hitrost je nekaj preko 200km/h. .


www.e-rokodelnica.si