Modelarstvo

F-104 Starfighter


www.e-rokodelnica.si

V članku je opisana izdelava modela letala F104 Starfighter iz vezane plošče. Model letala je namenjen učenju žaganja ter drugih modelarskih spretnosti. Letalo ni leteči model, vendar se lahko uporablja kot igrača. Ker model ni zahteven za izdelavo, je primeren tudi za začetnike.

Prepovedana je uporaba tega dokumenta ali njegovega dela za komercialne namene. Izjema so učitelji, ki ga smejo uporabiti le pri svojem pouku.

Material in orodje

Izdelava sestavnih delov

Najprej moramo iz 4 mm debele vezane plošče izrezati sestavne dele letala. Vsakega od delov izrežemo enkrat. Deli, ki nastopajo dvakrat, kot npr. stranici 3 sta tudi dvakrat narisani. Njihovo obliko najdemo v datoteki, na katero kažete povezava na sliki 1. Risbo najprej natisnemo na papir, potem pa obliko delov prenesemo na vezano ploščo. Na strani Prenašanje oblike delov na vezano ploščo so ti postopki podrobneje opisani.

pngpng pdfpdf

Slika 1: Načrt letala

Iz vezane plošče čim bolj natančno izrežemo vse dele. Nekaj nasvetov za pomoč pri žaganju je na strani Uporaba žage rezljače. Pozorni moramo biti pri utorih, da bo sestavljanje delov potem lažje.

Spodnji rob zadnje stranice kabine 6 moramo obrusiti, kot kaže slika 2.

Priprava delov
Slika 2: Zadnja stranica kabine

Izrezane dele obrusimo, da na njih ni več sledi oznak za rezanje.

Sestavljanje

Ko imamo sestavne dele izrezane, se lotimo lepljenja. Na krila 2 nalepimo dele trupa 1 in 3 ter dno kabine 4. Takoj nalepimo tudi sprednjo stranico 5 in zadnjo stranico 6 kabine. Prilepimo tudi vstopnika za zrak 7. Pri lepljenju višinskega krmila 8 je potrebno paziti, da ga prilepimo pravokotno. Natančnost pri žaganju pomaga. Na koncu sestavimo podvozje 9 in 10.

Sestavljanje letala, 1. korak
Slika 3: Sestavljanje letala, 1. korak

Sestavljanje letala, 2. korak
Slika 4: Sestavljanje letala, 2. korak

Sestavljanje letala, 3. korak
Slika 5: Sestavljanje letala, 3. korak

Lepljenje je sedaj končano. Letalo še obrusimo in pobarvamo.

Zgodovina letala

Podjetje Lockheed je začelo razvijati letalo na podlagi izkušenj iz Korejske vojne. Ameriška vojska ga je začela uporabljati leta 1958. Letalo je potem služilo v mnogih vojskah do leta 2004.

Največja hitrost letala je 2137 km/h. Čez krila je merilo le 6,36 m. Dolgo je bilo 16,66 m.


www.e-rokodelnica.si