Modelarstvo

F5D Skylancer


www.e-rokodelnica.si

V članku je opisana izdelava modela letala F5D Skylancer iz vezane plošče. Model letala je namenjen učenju žaganja ter drugih modelarskih spretnosti. Letalo ni leteči model, vendar se lahko uporablja kot igrača. Ker model ni zahteven za izdelavo, je primeren tudi za začetnike.

Prepovedana je uporaba tega dokumenta ali njegovega dela za komercialne namene. Izjema so učitelji, ki ga smejo uporabiti le pri svojem pouku.

Material in orodje

Izdelava sestavnih delov

Najprej moramo iz 4 mm debele vezane plošče izrezati sestavne dele letala. Vsakega od delov izrežemo enkrat. Njihovo obliko najdemo v datoteki, na katero kažete povezava na sliki 1. Risbo najprej natisnemo na papir, potem pa obliko delov prenesemo na vezano ploščo. Na strani Prenašanje oblike delov na vezano ploščo so ti postopki podrobneje opisani.

pngpng pdfpdf

Slika 1: Načrt letala

Iz vezane plošče čim bolj natančno izrežemo vse dele. Nekaj nasvetov za pomoč pri žaganju je na strani Uporaba žage rezljače.

Izrezane dele obrusimo, da na njih ni več sledi oznak za rezanje.

Sestavljanje

Ko imamo sestavne dele izrezane, se lotimo lepljenja. Najprej v trup 1 vstavimo zgornji del motorja 2 in spodnji del motorja 3. Med njiju potem zalepimo krilo 4. Počakamo, da se lepilo posuši.

Sestavljanje letala, 1. korak
Slika 2: Sestavljanje letala, 1. korak

Sestavljanje letala, 2. korak
Slika 3: Sestavljanje letala, 2. korak

Lepljenje je sedaj končano. Letalo še obrusimo in pobarvamo.

Zgodovina letala

Podjetje Douglas je razvijalo letalo F5D Skylancer za Ameriško mornarico. Prvi prototip je poletel leta 1956. Po štirih zgrajenih letalih je mornarica odpovedala naročilo. Že zgrajena letala pa so uporabili na drugih projektih.

Največja hitrost letala je 1590 km/h. Čez krila je merilo 10,2 m. Dolgo je bilo 16,4 m.

Vir: Wikipedia


www.e-rokodelnica.si