Modelarstvo
Modelarstvo

Jaslice


www.e-rokodelnica.si

Na bližajoče praznike se pripravljamo. Pri pripravi na praznovanje dneva Božiča, ko se spominjamo prihoda Boga na svet lahko izdelamo jaslice. Jaslice so prizor, ki prikazuje trenutek učlovečenja. Na tej strani najdete načrt za figure, ki jih izrežemo iz vezane plošče, zlepimo in pobarvamo.

Prepovedana je uporaba tega dokumenta ali njegovega dela za komercialne namene. Izjema so učitelji, ki ga smejo uporabiti le pri svojem pouku.

Material in orodje

Izdelava sestavnih delov

Najprej moramo iz 4 mm debele vezane plošče izrezati sestavne dele figur. Njihovo obliko najdemo v dveh datotekah, na kateri kažeta povezavi na sliki 1. Risbi najprej natisnemo na papir, potem pa obliko delov prenesemo na vezano ploščo. Na strani Prenašanje oblike delov na vezano ploščo so ti postopki podrobneje opisani.

gifgif pdfpdf

Slika 1: Oblika figur

Na načrtu je vsaka oblika narisana samo enkrat. V oglatih oklepajih je napisano, koliko delov določene oblike potrebujemo. Večino delov izrežemo le enkrat. Potrebujemo pa po dva podstavka 10 in svetniška sija 11. Te oblike prerišemo na vezano ploščo.

Iz vezane plošče čim bolj natančno izrežemo vse dele. Nekaj nasvetov za pomoč pri žaganju je na strani Uporaba žage rezljače.

Izrezane dele obrusimo, da na njih ni več sledi oznak za rezanje.

Sestavljanje

Ko imamo sestavne dele izrezane, se lotimo lepljenja. Dela 1 in 2 zlepimo v figuro Jezuščka tako, kot vidimo na naslednji sliki. Jasli zanj zlepimo iz delov 3, 4 in 5. Deli od 5 do 11 so sestavni deli figuric Jožefa in Marije. Pri lepljenju slednjih pazimo, da bosta figurici stabilni.

Figura Jezuščka
Slika 2: Figura Jezuščka

Jasli
Slika 3: Jasli

Figura Marije
Slika 4: Figura Marije

Figura Jožefa
Slika 5: Figura Jožefa

Figurice še pobarvamo, da so pripravljene na sveti večer, ko se jaslice tradicionalno postavljajo. Jaz bi vam pa še zaželel blagoslovljene praznike.


www.e-rokodelnica.si