Modelarstvo
Modelarstvo

F-16 Sokol


www.e-rokodelnica.si

Na tej strani je opisana izdelava modela lovskega letala F16 sokol iz vezane plošče. Model je namenjen učenju žaganja ter drugih modelarskih spretnosti. Ker model ni zahteven za izdelavo, je primeren tudi za začetnike. Letalo ni leteči model, vendar se lahko uporablja kot igrača. Ima sedež za pilota. Pod krili lahko napnemo dve elastiki, da je letalo oboroženo.

Prepovedana je uporaba tega dokumenta ali njegovega dela za komercialne namene. Izjema so učitelji, ki ga smejo uporabiti le pri svojem pouku.

Material in orodje

Izdelava sestavnih delov

Najprej moramo iz 4 mm debele vezane plošče izrezati sestavne dele letala. Njihovo obliko najdemo v dveh datotekah, na kateri kažeta povezavi na sliki 1. Risbi najprej natisnemo na papir, potem pa obliko delov prenesemo na vezano ploščo. Na strani Prenašanje oblike delov na vezano ploščo so ti postopki podrobneje opisani.

gifgif pdfpdf

Slika 1: Načrt letala

Na načrtu je vsaka oblika narisana samo enkrat. V oglatih oklepajih je napisano, koliko delov določene oblike potrebujemo. Izrezati moramo dve stranici kabine 5, dvoje koles 11... Te oblike prerišemo na vezano ploščo.

Iz vezane plošče čim bolj natančno izrežemo vse dele. Nekaj nasvetov za pomoč pri žaganju je na strani Uporaba žage rezljače. V nosilec 12 in tečaje 13 izvrtamo luknje za žico. Premer svedra naj bo malo večji od premera žice.

Izrezane dele obrusimo, da na njih ni več sledi oznak za rezanje.

Sestavljanje

Ko imamo sestavne dele izrezane, se lotimo lepljenja. V utor na krilu 1 zalepimo rep 2. Hkrati z repom zalepimo podvozje 4. Deli morajo biti pravokotni med sabo. Rob krila 1, kamor bomo prilepili sedež 3 obrusimo z brusnim papirjem tako, da bo poravnan s površino na repu 2. Na sliki 3 je površina, kamor bomo nalepili sedež 3 in ki mora biti poravnana pobarvana.

Sestavljanje letala, 1. korak
Slika 2: Sestavljanje letala, 1. korak

Sestavljanje letala, 2. korak
Slika 3: Sestavljanje letala, 2. korak

Prilepimo sedež 3 in stranici kabine 5, ki držita sedež na mestu. Ko se lepilo posuši poravnamo s puščico označeni rob sedeža 3 s spodnjo stranjo krila 1.

Sestavljanje letala, 3. korak
Slika 4: Sestavljanje letala, 3. korak

Ko je rob sedeža 3 poravnan, prilepimo komandno ploščo kabine 7. Nato prilepimo dno kabine 6.

Sestavljanje letala, 4. korak
Slika 5: Sestavljanje letala, 4. korak

Na dno kabine prilepimo nos 8. Pod letalo pa prilepimo pokrov motorja 9.

Sestavljanje letala, 5. korak
Slika 6: Sestavljanje letala, 5. korak

Prilepimo prednje kolo 10 ter zadnji kolesi 11.

Sestavljanje letala, 6. korak
Slika 7: Sestavljanje letala, 6. korak

Sedaj sestavimo dva sprožilca, ki sta sestavljena iz tečajev 13 in ročice 14. Dele zlepimo skupaj. Pri tem pazimo, da sta izvrtini v tečajih 13 v isti osi, da se po sprožilec lepo vrtel. Ko se lepilo posuši na obeh straneh sprožilca izdolbemo dve zarezi kot kažeta puščici. Pri tem naj pomaga nekdo, ki je vešč dela z ostrimi orodji. Globina zareze je približno polovica premera žice.

Sestavljanje letala, 7. korak
Slika 8: Sestavljanje letala, 7. korak

Preden prilepimo nosilca 12 preverimo, ali se bosta sprožilca zavrtela za 90 stopinj, ko bosta pritrjena na nosilec. Z brusnim papirjem popravimo sprožilec in nosilec 12 tako, da se bo sprožilec zavrtel brez zatikanja.

Sestavljanje letala, 8. korak
Slika 9: Sestavljanje letala, 8. korak

Letalo pobarvamo.

Na koncu pritrdimo sprožilca in zakrivimo žico tako, da se elastika ne bo zatikala.

Sestavljanje letala, 9. korak
Slika 10: Sestavljanje letala, 9. korak

Letalo je sedaj pripravljeno, da na nosilce pod krili napnemo elastiki, kot vidimo pod desnim krilom na naslednji sliki. Ko pritisnemo na sprožilec, se ta zavrti in elastika odleti.

Proženje
Slika 11: Proženje


www.e-rokodelnica.si