Modelarstvo

Potniško letalo


www.e-rokodelnica.si

V članku je opisana izdelava modela potniškega letala iz vezane plošče. Model potniškega letala je namenjen učenju žaganja ter drugih modelarskih spretnosti. Ker model ni zahteven za izdelavo, je primeren tudi za začetnike. To ni leteči model, vendar se lahko uporablja kot igrača.

Prepovedana je uporaba tega dokumenta ali njegovega dela za komercialne namene. Izjema so učitelji, ki ga smejo uporabiti le pri svojem pouku.

Material in orodje

Izdelava sestavnih delov

Najprej moramo iz 4 mm debele vezane plošče izrezati sestavne dele potniškega letala. Njihovo obliko najdemo v datoteki, na katero kaže povezava na sliki 1. Risbo najprej natisnemo na papir, potem pa obliko delov prenesemo na vezano ploščo. Na strani Prenašanje oblike delov na vezano ploščo so ti postopki podrobneje opisani.

gif pdf

Slika 1: Sestavni deli letala

V oglatih oklepajih je sicer napisano, koliko delov določene oblike potrebujemo.

Iz vezane plošče čim bolj natančno izrežemo vse dele. Nekaj nasvetov za pomoč pri žaganju je na strani Uporaba žage rezljače. Izrezane dele obrusimo, da na njih ni več sledi oznak za rezanje.

Sestavljanje

Ko imamo sestavne dele izrezane, se lotimo lepljenja. Najprej na krilo 1 prilepimo obe stranici kabine 2 ter vmesne pregrade 3, 4, 5 in 6.

Sestavljanje letala, 1. korak
Slika 2: Sestavljanje letala, 1. korak

Medtem, ko se lepilo suši, lahko sestavimo oba motorja. Motor sestavlja nosilec 10, na katerega nalepimo stranici 11.

Sestavljanje letala, 2. korak
Slika 3: Sestavljanje letala, 2. korak

Pri sestavljanju repa moramo paziti, da sta smerno krmilo 7 in višinsko krmilo 8 med sabo pravokotna. Višinsko krmilo mora biti v utor zalepljeno čim bolj simetrično.

Sestavljanje letala, 3. korak
Slika 4: Sestavljanje letala, 3. korak

Ko se lepilo posuši obrusimo kabino, motorja in rep. Rep potem prilepimo na kabino. Prav tako prilepimo nos letala 9.

Sestavljanje letala, 4. korak
Slika 5: Sestavljanje letala, 4. korak

Spet moramo počakati, da se lepilo posuši. Potem letalo obrnemo in prilepimo motorja. Pri tem moramo paziti, da sta motorja nalepljena simetrično. Na koncu prilepimo še zaključka kril 12.

Sestavljanje letala, 5. korak
Slika 6: Sestavljanje letala, 5. korak

Letalo nato še obrusimo in pobarvamo. In sedaj je pripravljeno za polet.


www.e-rokodelnica.si