Modelarstvo

Dvokrilec


www.e-rokodelnica.si

Dvokrilec je model letala iz vezane plošče, ki ima z elektromotorjem gnan vijak. Izdelek je namenjen učenju žaganja ter drugih modelarskih spretnosti. To ni leteči model, pač pa je igrača. Zaradi majhnih delov, letalo kot igrača ni primerno za otroke mlajše od treh let.

Prepovedana je uporaba tega dokumenta ali njegovega dela za komercialne namene. Izjema so učitelji, ki ga smejo uporabiti le pri svojem pouku.

Material in orodje

Izdelava sestavnih delov

Najprej moramo iz 4 mm debele vezane plošče izrezati sestavne dele letala. Njihovo obliko najdemo v datotekah, na kateri kažeta povezavi na sliki 1. Risbo najprej natisnemo na papir, potem pa obliko delov prenesemo na vezano ploščo. Na strani Prenašanje oblike delov na vezano ploščo so ti postopki podrobneje opisani.

gifgif pdfpdf

Slika 1: Načrt letala

Na načrtu je vsaka oblika narisana samo enkrat. V oglatih oklepajih je napisano, koliko delov določene oblike potrebujemo. Izrezati moramo dve stranici kabine 2, dva nosilca 9 ... Te oblike prerišemo na vezano ploščo.

Iz vezane plošče čim bolj natančno izrežemo vse dele. Nekaj nasvetov za pomoč pri žaganju je na strani Uporaba žage rezljače.

Robove izrezanih delov obrusimo z brusnim papirjem. Z brusnim papirjem izdelamo tudi nagiba po kotom 15° na naslonu sedeža 5 in na sedežu 4, kot vidimo na slikah 2 in 3.

Priprava naslona sedeža
Slika 2: Priprava naslona sedeža 5

Priprava sedeža
Slika 3: Priprava sedeža 4 (Sedež je obrnjen s spodnjo stranjo navzgor)

V sedež 4 izvrtamo luknjo A za vijak M3. Uporabimo sveder s premer 3,2mm. Kot vidimo na sliki 3, moramo luknjo na zgornji strani sedeža 4 poglobiti, tako da se glava vijaka skrije. Ko imamo sedež 4 izdelan, preverimo položaj vijaka M3 ter nosilca baterij, ki ga bomo na koncu izdelave modela prilepili pod sedež. Položaj vijaka M3 in nosilca baterij je prikazan na naslednji sliki. Če smo s sedežem 4 zadovoljni, potem Vijak M3 in nosilec baterij do nadaljnjega spravimo.

Položaj nosilca baterij pod sedežem
Slika 4: Položaj nosilca baterij pod sedežem 4 (Sedež je obrnjen pravilno)

Izdelati moramo dve stranici trupa 2. V eno od stranic izvrtamo luknjo C za stikalo. Premer svedra določimo iz premera navoja, s katerim stikalo pritrdimo. Tudi stikalo do nadaljnjega shranimo.

Položaj stikala na stranici trupa
Slika 5: Položaj stikala na stranici trupa 2

Motor pritrdimo tako, da ga z vijaki M3 stisnemo med pokrov motorja 3 in nosilec motorja 14. V pokrov motorja 3 moramo zato izvrtati luknji A. Ti luknji sta posneti, tako da se glava vijaka skrije. Luknji B v nosilcu motorja 14 zvrtamo z istim svedrom, le da ti dve luknji ni potrebno posneti.

Montaža motorja
Slika 6: Montaža motorja

V pokrov baterij 16 moramo izvrtati luknjo B. Skozi to luknjo pride vijak M3, s katerim pokrov baterij 16 pritrdimo.

V stranici trupa 2 moramo zvrtati tudi luknji E za kolesa. Premer luknje naj bo malo večji od premera žice, ki jo imamo namen uporabiti. Če imamo žico s premerom 2mm, potem naj bo premer svedra za luknjo E enak 2,5mm. Izvrtati moramo tudi luknji F v kolesih 15. Premer lukenj F naj bo enak premeru žice. V našem primeru bi vzeli sveder 2mm.

Luknjo G v zračnem vijaku bomo vrtali, ko bomo imeli vijak sestavljen.

Sestavljanje

Ko imamo sestavne dele pripravljene, se lotimo lepljenja. Najprej sestavimo kabino. Na krilo 1 pritrdimo stranici 2, med kateri vstavimo sedež 4. Pazimo, da ga pravilno obrnemo in sicer mora biti posnetje za glavo vijaka zgoraj. Na stranici nalepimo še naslon sedeža 5 in pokrov motorja 3. Posnetje za glavi vijakov na pokrovu motorja 3 mora biti zgoraj.

Sestavljanje letala
Slika 7: Sestavljanje letala

Sestavljanje letala
Slika 8: Sestavljanje letala

V prostor za baterije pritrdimo distančnika 6. Z nastalim robom bosta distančnika 6 podpirala pokrov baterij 16.

Sestavljanje letala
Slika 9: Sestavljanje letala

Ko je lepilo suho, pritrdimo rep 7 in višinsko krmilo 8.

Sestavljanje letala
Slika 10: Sestavljanje letala

Zgornje krilo 10 prilepimo na nosilca 9 in na stranici trupa 2.

Sestavljanje letala
Slika 11: Sestavljanje letala

Zračni vijak zlepimo iz delov 11, 12 in 13. Ko se lepilo posuši, zvrtamo luknjo G. Premer svedra za luknjo naj bo enak premeru gredi motorja. Globina luknje naj bo malo manjša od dolžine gredi motorja. Pozorni moramo biti, da bo luknja pravokotna. Če se le da, jo izvrtamo na stebrnem vrtalnem stroju.

Zračni vijak
Slika 12: Zračni vijak

Sestavljanje je sedaj končano. Letalo še obrusimo in pobarvamo.

Montaža elektrike in ostalih delov

Na nogi na stranicah trupa 2 prilepimo podložki tako, da bo os za kolesa šla skozi luknjo v podložkah. Ti dve podložki omogočata kolesom, da se lažje vrtita.

Podložka
Slika 13: Podložka

Pod sedež v trupu letala nalepimo nosilec za baterije. Obrnemo ga tako, da bomo električne žice prispajkali na sprednji strani letala. Paziti moramo, da bomo lahko skozi luknjo v sedežu 4 še vedno vstavili vijak za pritrditev pokrova baterij 16. Ostati mora tudi prostor za pritrditev motorja.

Nosilec baterij
Slika 14: Nosilec baterij

Ko je lepilo suho, povežemo motor, stikalo in nosilec baterij, kot je narisano na električni shemi.

Električna shema
Slika 15: Električna shema

Najprej pritrdimo stikalo skozi izvrtino v stranici trupa. Potem z vijaki in nosilcem motorja 14 pritrdimo še motor.

Montaža elektrike
Slika 16: Montaža elektrike

V luknjo v vijaku kapnemo lepilo in pritrdimo vijak na gred motorja. Med motorjem in vijakom naj bo dober milimeter razdalje. Pri lepljenju moramo biti pazljivi, da nam lepilo ne steče v motor, ker se potem ta ne bo več vrtel! Zato naj bo letalo obrnjeno z nosom navzdol, medtem ko se lepilo suši.

Zračni vijak
Slika 17: Zračni vijak

Žico za os koles odrežemo tako, da je dolga 53mm. Konca žice obrusimo, tako da nimata ostrih robov. V luknjo v kolesu kapnemo lepilo in kolo pritrdimo na os. Os z enim kolesom vstavimo skozi podvozje in prilepimo še drugo kolo.

Kolesa
Slika 18: Kolesa

Vstavimo bateriji in privijačimo pokrov baterij 16.

Pokrov baterij
Slika 19: Pokrov baterij

Letalo je pripravljeno.

Dvokrilec
Slika 20: Dvokrilec


www.e-rokodelnica.si