Modelarstvo

Razpelo


www.e-rokodelnica.si

V članku je opisana izdelava razpela iz vezane plošče. Izdelek je namenjen učenju žaganja ter drugih modelarskih spretnosti. Ker razpelo ni zahtevno za izdelavo, je primerno tudi za začetnike.

Prepovedana je uporaba tega dokumenta ali njegovega dela za komercialne namene. Izjema so učitelji, ki ga smejo uporabiti le pri svojem pouku.

Material in orodje

Izdelava sestavnih delov

Najprej moramo iz 4 mm debele vezane plošče izrezati sestavne dele razpela. Njihovo obliko najdemo v datoteki, na katero kaže povezava na sliki 1. Risbo najprej natisnemo na papir, potem pa obliko delov prenesemo na vezano ploščo. Na strani Prenašanje oblike delov na vezano ploščo so ti postopki podrobneje opisani.

gif pdf

Slika 1: Načrt razpela

V oglatih oklepajih je sicer napisano, koliko delov določene oblike potrebujemo, vendar pri tem načrtu potrebujemo le po en del določene oblike.

Iz vezane plošče čim bolj natančno izrežemo vse dele. Nekaj nasvetov za pomoč pri žaganju je na strani Uporaba žage rezljače. V telo 2 izvrtamo luknje, ki predstavljajo rane. In sicer z manjšim svedrom izvrtamo rane na dlaneh in stopalih, z večjim svedrom pa rano od sulice. Izrezane dele obrusimo, da na njih ni več sledi oznak za rezanje.

Sestavljanje

Ko imamo sestavne dele izrezane, se lotimo lepljenja. Najprej na križ 5 nalepimo telo 2. Potem prilepimo trnovo krono 4 in obleko 3. Na koncu prilepimo še podstavek 1. Podstavek moramo nalepiti pravokotno na križ, da bo križ stal pokonci.

Sestavljanje razpela
Slika 2: Sestavljanje razpela

Sestavljanje je sedaj končano. Razpelo še obrusimo in pobarvamo.


www.e-rokodelnica.si