Modelarstvo

Messerschmitt Me-262
Schwalbe


www.e-rokodelnica.si

V članku je opisana izdelava modela letala Me-262 iz vezane plošče. Model letala je namenjen učenju žaganja ter drugih modelarskih spretnosti. Letalo ni leteči model, vendar se lahko uporablja kot igrača, ker ima sedež za pilota. Ker model ni zahteven za izdelavo, je primeren tudi za začetnike.

Prepovedana je uporaba tega dokumenta ali njegovega dela za komercialne namene. Izjema so učitelji, ki ga smejo uporabiti le pri svojem pouku.

Material in orodje

Izdelava sestavnih delov

Najprej moramo iz 4 mm debele vezane plošče izrezati sestavne dele letala. Njihovo obliko najdemo v datoteki, na katero kažete povezava na sliki 1. Risbo najprej natisnemo na papir, potem pa obliko delov prenesemo na vezano ploščo. Na strani Prenašanje oblike delov na vezano ploščo so ti postopki podrobneje opisani.

gif pdf

Slika 1: Načrt letala

Na načrtu je vsaka oblika narisana samo enkrat. V oglatih oklepajih je napisano, koliko delov določene oblike potrebujemo. Izrezati moramo dva motorja 8, dve stranici kabine 2... Te oblike prerišemo na vezano ploščo.

Iz vezane plošče čim bolj natančno izrežemo vse dele. Nekaj nasvetov za pomoč pri žaganju je na strani Uporaba žage rezljače.

Izrezane dele obrusimo, da na njih ni več sledi oznak za rezanje.

Sestavljanje

Ko imamo sestavne dele izrezane, se lotimo lepljenja. Najprej na krilu 1 sestavimo kabino, ki jo sestavljajo deli 2, 3 in 4. Počakamo, da se lepilo posuši.

Sestavljanje letala, 1. korak
Slika 2: Sestavljanje letala, 1. korak

V smerno krmilo na repu letala 6 nalepimo višinsko krmilo 7. Sestavljeni rep prilepimo na krilo. Prilepimo tudi nos letala 5.

Sestavljanje letala, 2. korak
Slika 3: Sestavljanje letala, 2. korak

Zadnja kolesa 9 nalepimo hkrati z motorji 8 tako.

Sestavljanje letala, 3. korak
Slika 4: Sestavljanje letala, 3. korak

Lepljenje je sedaj končano. Letalo še obrusimo in pobarvamo.

Zgodovina letala

Letalo Me-262 je vojaško lovsko letalo nacistične Nemčije. Prvi načrti letala so nastali že leta 1939. Vendar je razvoj le počasi napredoval, ker projekt ni bil najbolj pomemben in zaradi težav z motorji. Dodatno je njegov razvoj zavleklo Hitlerjevo nerazumevanje vloge Me-262 kot lovskega letala. Tako je to letalo prišlo v operativno uporabo šele leta 1944 in na izid druge svetovne vojne ni moglo več vplivati. Vsekakor pa je vplivalo na razvoj vojaških letal po drugi svetovni vojni.

Največja hitrost letala je 900 km/h in višina letenja nekaj nad 11 km. Čez krila je merilo 12 m. Dolgo je bilo 10 m.


www.e-rokodelnica.si