Modelarstvo

Raketa


www.e-rokodelnica.si

V članku je opisana izdelava modela enosedežne rakete iz vezane plošče. Model rakete je namenjen učenju žaganja ter drugih modelarskih spretnosti. To ni leteči model, vendar se lahko uporablja kot igrača, ker ima sedež za potnika. Ker model ni zahteven za izdelavo, je primeren tudi za začetnike.

Prepovedana je uporaba tega dokumenta ali njegovega dela za komercialne namene. Izjema so učitelji, ki ga smejo uporabiti le pri svojem pouku.

Material in orodje

Izdelava sestavnih delov

Najprej moramo iz 4 mm debele vezane plošče izrezati sestavne dele rakete. Njihovo obliko najdemo v datoteki, na katero kaže povezava na sliki 1. Risbo najprej natisnemo na papir, potem pa obliko delov prenesemo na vezano ploščo. Na strani Prenašanje oblike delov na vezano ploščo so ti postopki podrobneje opisani.

gif pdf

Slika 1: Načrt rakete

V oglatih oklepajih je sicer napisano, koliko delov določene oblike potrebujemo, vendar pri tem načrtu potrebujemo le po en del določene oblike.

Iz vezane plošče čim bolj natančno izrežemo vse dele. Nekaj nasvetov za pomoč pri žaganju je na strani Uporaba žage rezljače. Izrezane dele obrusimo, da na njih ni več sledi oznak za rezanje.

Sestavljanje

Ko imamo sestavne dele izrezane, se lotimo lepljenja. Najprej na polovico trupa 1 prilepimo dno kabine 2. Potem prilepimo še drugo polovico trupa 3.

Sestavljanje rakete, 1. korak
Slika 2: Sestavljanje rakete, 1. korak

Preden se lepilo posuši, prilepimo še sprednji in zadnji del kabine 4 in 5. Sedaj moramo počakati, da se lepilo posuši.

Sestavljanje rakete, 2. korak
Slika 3: Sestavljanje rakete, 2. korak

Sestavljanje je sedaj končano. Raketo obrusimo in pobarvamo.

Dokončana raketa
Slika 4: Dokončana raketa

Ko se barva posuši, samo še izberemo astronavta, ki bo s to raketo poletel v vesolje.


www.e-rokodelnica.si