Modelarstvo
Modelarstvo

Nadzvočno potniško letalo


www.e-rokodelnica.si

Na tej strani je opisana izdelava modela nadzvočnega potniškega letala iz vezane plošče. Model je namenjen učenju žaganja ter drugih modelarskih spretnosti. Ker model ni zahteven za izdelavo, je primeren tudi za začetnike. Letalo ni leteči model, vendar se lahko uporablja kot igrača, ker ima sedeže, v katerih se lahko vozijo potniki. Zaradi majhnih delov, letalo kot igrača ni primerno za otroke mlajše od treh let.

Prepovedana je uporaba tega dokumenta ali njegovega dela za komercialne namene. Izjema so učitelji, ki ga smejo uporabiti le pri svojem pouku.

Material in orodje

Izdelava sestavnih delov

Najprej moramo iz 4 mm debele vezane plošče izrezati sestavne dele letala. Njihovo obliko najdemo v dveh datotekah, na kateri kažeta povezavi na sliki 1. Risbi najprej natisnemo na papir, potem pa obliko delov prenesemo na vezano ploščo. Na strani Prenašanje oblike delov na vezano ploščo so ti postopki podrobneje opisani.

gifgif pdfpdf

Slika 1: Načrt letala

Na načrtu je vsaka oblika narisana samo enkrat. V oglatih oklepajih je napisano, koliko delov določene oblike potrebujemo. Izrezati moramo štiri motorje 10, dve stranici kabine 2... Te oblike prerišemo na vezano ploščo. Krilo 1 je preveliko, da bi bilo na sliki narisano v enem kosu. Pri prerisovanju na les oba dela krila združimo.

Iz vezane plošče čim bolj natančno izrežemo vse dele. Nekaj nasvetov za pomoč pri žaganju je na strani Uporaba žage rezljače. Na koncu v nosilec 8 in v nos 12 izvrtano luknje. Luknja s premerom A je namenjena tečaju, ki omogoča, da se nos letala spusti. Ta tečaj bomo naredili iz žice in glede na premer žice, ki jo imamo na razpolago, izberemo sveder za izvrtine A. Skozi izvrtino s premerom B bomo vstavili gumico, ki bo držala nos. To luknjo izvrtamo s svedrom 3 mm ali 4 mm.

Izrezane dele obrusimo, da na njih ni več sledi oznak za rezanje.

Sestavljanje

Ko imamo sestavne dele izrezane, se lotimo lepljenja. Najprej na krilu 1 sestavimo kabino, ki jo sestavljajo deli 2, 4, 5, 6 in 7. Na zadnji del kabine nalepimo še rep 3. Počakamo, da se lepilo posuši.

Sestavljanje letala, 1. korak
Slika 2: Sestavljanje letala, 1. korak

Na sprednjo stranico kabine nalepimo nosilca za nos 8. Paziti moramo, da je med nosilcema dovolj prostora za nos letala 12.

Sestavljanje letala, 2. korak
Slika 3: Sestavljanje letala, 2. korak

Potem sestavimo podvozje letala. Najprej nalepimo prednje kolo 9. Zadnja kolesa 11 nalepimo hkrati z motorji 10 tako, da kolo zalepimo med motorja. Pazimo, da so kolesa nalepljena vzporedno.

Sestavljanje letala, 3. korak
Slika 4: Sestavljanje letala, 3. korak

Lepljenje je sedaj končano. Dele obrusimo in pobarvamo.

Ko se barva posuši, s pomočjo žice 13 pritrdimo nos letala 12 tako, da se ta lahko premika.

Sestavljanje letala, 4. korak
Slika 5: Sestavljanje letala, 4. korak

Skozi izvrtino v nosu letala povlečemo gumico in jo zataknemo na za to pripravljena držala na kabini. Gumica mora biti ravno prav napeta, da drži nos v spuščenem ali dvignjenem položaju

Sestavljanje letala, 5. korak
Slika 6: Sestavljanje letala, 5. korak

Letalo je sedaj pripravljeno, da odpelje potnike čez ocean.


www.e-rokodelnica.si