Modelarstvo

Kriper


www.e-rokodelnica.si

Creeper je figura iz računalniške igre Maincraft. To je zelo kockasta igra. Tu je narejen iz kock Fischertechnik.

Fischertechnik title

Prepovedana je uporaba tega dokumenta ali njegovega dela za komercialne namene. Izjema so učitelji, ki ga smejo uporabiti le pri svojem pouku.

Korak 1:
Kosovnica
Fischertechnik 01
Korak 2: Fischertechnik 02
Korak 3: Fischertechnik 03
Korak 4: Fischertechnik 04
Korak 5: Fischertechnik 05
Korak 6: Fischertechnik 06
Korak 7: Fischertechnik 07
Korak 8: Fischertechnik 08
Korak 9: Fischertechnik 09
Kriper: Fischertechnik 10

www.e-rokodelnica.si